Uit elkaar met kinderen

Ouderschapsplan: omdat je samen ouder blijft

Sinds maart 2009 is opstellen van een ouderschapsplan verplicht voor ouders die uit elkaar gaan met minderjarige kinderen. In het belang van je kind ga je nadenken over hoe jullie samen het ouderschap in de toekomst willen invullen. In het ouderschapsplan worden concrete en werkbare afspraken vastgelegd over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken, de kosten (o.a. alimentatie) en de wederzijdse informatieverstrekking.

Hoe verloopt een kindgesprek

Elke leeftijd en ieder kind heeft een eigen benadering nodig. Eerst oriënteer ik me op het betreffende kind en stem mijn gesprek af om te onderzoeken waar het kind behoefte aan heeft. Soms praten we, soms wordt er getekend of spelen we een pedagogisch spel. Doel van het gesprek is dat een kind zijn mening kan geven, gevoelens kan delen en gehoord wordt. Dit kan helpen bij het verwerkingsproces en de onderlinge relaties.

In gesprek met de kinderen

Kinderen zijn loyaal. Daarom vinden ze het vaak moeilijk om tegen hun ouders te zeggen wat ze écht voelen, denken en willen. Wat zijn hun onzekerheden, wensen en ideeën? Bij een neutrale derde kunnen ze zich vrij uiten, zonder dat papa of mama boos of verdrietig wordt. Om deze reden bied ik tijdens het scheidingstraject kindgesprekken aan, afgestemd op de betrokken kinderen.

Als papa en mama uit elkaar gaan

Voor kinderen is een scheiding een emotioneel zware gebeurtenis die ze vaak de rest van hun leven met zich meedragen. De manier waarop je het je kinderen vertelt en hoe je als ouders met elkaar omgaat kan daar van grote invloed op zijn. Ieder kind heeft recht op gelijkwaardig ouderschap: ouders die elkaar in hun waarde laten en de kinderen samen opvoeden. Daarnaast heeft ieder kind recht op beide ouders.